دانلودها

12

آپدیت مجموعه یادگیری ماکزیمم

 لطفا ً از لینک روبه رو فایل آپدیت 4032 را دانلود کنید و بعد از خارج کردن فایل از حات فشرده فایل LV را اجرا کنید و فایل Maximum.exe را درون پوشه مسیر نصب برنامه Copy کنید. توجه داشته باشید باید جایگزین فایل قبلی شود.

untitled-1

آپدیت دیکشنری نارسیس نسخه 6708

لطفاً آپدیت دیکشنری نسخه 6 را از لینک زیر دانلود کنید و بعد از خارج کردن فایل از حالت فشرده محتویات آن را درون پوشه مسیر نصب برنامه Copy کنید. تعدادی از فایلها جدید هستند و باید جایگزین فایهای قبلی شوند.

آخرین پست ها